20/05/2015
Διευκρινίσεις για την Προσφορά για Αγορά Συντελεστή Δόμησης

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ ανακοινώνει ότι η «Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος για Πώληση Συντελεστή Δόμησης προς το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ» αναστέλλεται.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην προσκομίσουν οποιεσδήποτε προτάσεις στις 21/5/2015, ημερομηνία που είχε καθοριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στη δημοσιευθείσα πρόσκληση. Το Ταμείο θα επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο με νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται οι όροι και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@cytapensionfund.org.