24/11/2015
Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτιρίου του Ταμείου επί της Οδού Εσπερίδων στο Στρόβολο (Αγία Παρασκευή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ