03/06/2019
Προκήρυξη και Πρόσκληση της 5ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 05.07.2019

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη.