28/08/2020
Προκήρυξη και Πρόσκληση για την 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη.