01/06/2017
Προκήρυξη και Πρόσκληση της 3ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη.