Προκήρυξη και Πρόσκληση για την 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη.