Προκήρυξη και Πρόσκληση για Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συγκαλεί Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20.10.2020, στις 08:30πμ, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της ΑΤΗΚ στη Λευκωσία, με μοναδικό και αποκλειστικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την εκλογή των τριών (3) αιρετών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Δείτε εδώ περισσότερα.


Προκήρυξη και Πρόσκληση για την 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη.