Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση

Η χρηματοδοτούσα επιχείρηση του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). Η Cyta ιδρύθηκε το 1957, ως Ημικρατικός Οργανισμός, με σκοπό την παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Θεωρείται ο κορυφαίος παροχέας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.208(Ι) του 2012 όπως αυτός αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε και δυνάμει της Κ.Δ.Π.360/2014, η ΑΤΗΚ έχει την υποχρέωση κάλυψης του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου Συντάξεων.