Υπολογιστής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα.

Δήλωση/Αποποίηση:

  • Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ.
  • Απαγορεύεται η αντιγραφή, διάδοση, τροποποίηση.
  • Το πρόγραμμα παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης των μελών του Ταμείου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
  • Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του Εργαλείου εξαρτάται από την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης.
  • Τα πραγματικά Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα των Μελών υπολογίζονται κατά την αφυπηρέτηση.
  • Το Ταμείο δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του Εργαλείου.

Οδηγίες Χρήσης:

  • Κατεβάστε το αρχείο xlsm στον προσωπικό σας υπολογιστή. Την πρώτη φορά που θα το τρέξετε θα χρειαστεί να κάνετε “enable editing” και “enable content”.
  • Ελέγχετε από καιρό σε καιρό την ιστοσελίδα για τυχόν νέα έκδοση και διαγράφετε πάντοτε αντίγραφα παλαιότερων εκδόσεων από τον υπολογιστή σας για αποφυγή σύγχυσης.
  • Για τυχόν απορίες ή εισηγήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@cytapensionfund.org